200 km pluss i Norge, PG/HG

Turene er med er rene fri-distanseturer. Klikk på kilometeren til den enkelte pilot, da kommer turen opp i loggboka. 

Paraglider:

2013
(26/5) Gunnar Sæbu; Ringerudkollen til Heggeland/Ausdalen........210.2 km
(26/5) Thor-Erik Stranna: Ringerudkollen Heggeland/Ausdalen......210 km

2009:
(20/6) John Bjørback; Bleiknes til Arvisjaur i Sverige.................214,8 km Eneste tur i hele verden nord for polarsirkelen over 200 km. (62-breddegrad)
(26/6) Rob Hazes; Trysil til Råndalsmyrene i Sør-Trøndelag:..........204,2 km

2008:
(3/7) Arne Kristian Boiesen; Trysil til Sjåk ved Bismo:................ 210,8 km
(3/7) Daniel Bjørkås; Trysil til Bjorli.................................... 235,6 km (NORGES-REKORD)

Hangglider:

2008:
(4/7) Olav Opsanger; Trysil til Lesjaskogsvatnet.(Vanlig HG).........225,1 km (NORGES-REKORD)
(4/7) Werner Johannessen; Trysil til Bjorli.(HG 2)....................234,8 km (NORGES-REKORD)

2007: 
(19/6) Werner Johannessen; Bismo til Hamar..........................201,5 km

2004:
(29/5) Nils Åge Henden; Espesetra til Skarnes..........................201,4 km
(31/5) Jon Gjerde; Bismo til Elverum....................................206,5 km